Κυριακή, Αύγουστος 20, 2017

Το σχολείο μας

Διαδραστικοί Πίνακες

Διαδραστικοί Πίνακες

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Βιβλιοθήκη

Εργαστήριο πληροφορικής

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό προσωπικό Γυμνασίου Οβρυάς Σχολικό έτος 2014 - 2015

Σχολικό έτος 2016 – 2017

Εκπαιδευτικό προσωπικό Γυμνασίου Οβρυάς Σχολικό έτος 2014 - 2015

Σχολικό έτος 2015 – 2016

Εκπαιδευτικό προσωπικό Γυμνασίου Οβρυάς Σχολικό έτος 2014 - 2015

Σχολικό έτος 2014 – 2015

Βοηθητικό προσωπικό

Βοηθητικό προσωπικό