Πρόγραμμα ενισχυτικής για τους παραπεμπόμενους

0
22
Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας
Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας

Πρόγραμμα ενισχυτικής για τους παραπεμπόμενους

Ξεκίνησε σήμερα η υποστηρικτική διδασκαλία για τους μαθητές που παραπέμπονται για τις επαναληπτικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου. Όπως είναι ήδη γνωστό, δεν υπάρχουν πια οι επαναληπτικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου για τις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου. Αντιθέτως επαναλαμβάνονται οι εξετάσεις για τους παραπεμπόμενους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και τον Σεπτέμβριο.
Δείτε το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιό μας, όπως διαμορφώθηκε για τους παραπεμπόμενους μαθητές καθώς και το πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου.