Ωρολόγιο Πρόγραμμα

0
70

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου για το σχολικό έτος 2016 -2017 πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: ( Ανοίγει σε νέο Παράθυρο )
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017 ΑΠΟ 27-10-2016

Για την ενημέρωση γονέων από τους καθηγητές του σχολείου για το σχολικό έτος 2016-2017 πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:( Ανοίγει σε νέο Παράθυρο )

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016 -2017